Start

Företaget

Bygg

Städ

Övriga tjänster

Administration

Kontakt

Vi Sponsrar

 

 

 

 

FÖRETAGET

 

 

AB Resursgrupp K.E.O. är en  förmedling av olika 
tjänster till företag, kommun, privata m.fl. som finns i Piteå.

Resursgrupp är en verksamhet, som bedrivs av pensionärer.

På äldres villkor ... Info Klicka här

Ansvarig för verksamhet är Bengta Karlssons två barn

Ann-Katrin och Mats dom anser som deras mor Bengta att en pensionär skall beredas

möjlighet att kunna utöva sitt yrke eller få pröva något nytt.

AB Resursgrupp K.E.O Grundare Bengta Karlsson

Bengtas & vår målsättning är:

AB Resursgruppen ska bidra till en

förändrad samhällssyn, från en snedvriden åldersfixering

till ett ökat respektfullt synsätt mellan så väl kön som åldersgrupper.

- Verka för ett mer jämställt samhälle, där de äldres kunskaper  respekteras och kommer till nytta.

- Samhället ska inte se seniorer som en homogen grupp, utan som individer

med olika kompetenser och förutsättningar som alla andra samhällsmedborgare.

- Tankeförmåga, initiativkraft, kreativitet och kompetens upphör inte på pensionsdagen!

- Seniorer har en gedigen livserfarenhet till nytta för hela samhället - både för unga och gamla.

Ann-Katrin & Mats

 

 

Tillbaka

©Resursgrupp K.E.O.