Start

Företaget

Bygg

Städ

Övriga tjänster

Administration

Kontakt

Vi Sponsrar

 

 

 

 

PRESSRÖSTER

 

Under denna rubrik:

På äldres villkor

hade Norrbottens läns landsting ett seminarium med underrubriken

Inspiration, glädje och ministerbesök på hotell Nordkalotten i sept.

Medverkande var äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.

Här var också representanter för Resursgruppen med och överlämnade

sitt informationsmaterial till ministern.

Representanter för Resursgruppen överlämnar en gåva

och informationsmaterial till äldre- och Folkhälsominister

Maria Larsson (till höger på bilden) efter hennes framträdande i Luleå

på hotell Nordkallotten i september.

Det var Bengta Karlsson som representerade Reursgruppen .

Foto: Helene Markström NLL.
Insändare från Bengta Karlsson i PT 31/10.

Seniorer i skolan en outnyttjad resurs!  { manus}


Hur kommer framtidens skola att se ut i Piteå?

Detta var frågan, som diskuterades påStrömbackaskolans matsal 22 oktober -08, där rektor Bo Olovzon och

Barn- o utbildningsnämndens ordförande Ruth Rakhola medverkade. Arr: Strömnäs Pitholms S förening.


Där framfördes bland annat en åsikt om att förstärkning av en vuxen person i skolmiljön

skulle vara till stor nytta för barnens bästa vad gäller inlärning, trygghet m.m.


Nu kan ni som är ansvariga för barns trygghet i förskola, fritids- och grundskola tillfölligt anlita Resursgrupp 65+.

Vi är en grupp pensionärer med väl dokumenterade kunskaper, som skulle kunna bli en tillfällig resurs,

då lärarens arbetsbörda blir för betungande.

Denna tjänst bör rymmas inom skolans budget då kostnaden är mycket låg.

Att vi skulle ta arbete från andra lärare är det inte tal om, då vi endast erbjuder punktinsatser vid såväl enstaka som återkommande behov.

 Seniorerna skall inte vara lärare utan en extra stödresurs i akuta situationer, som till ex att stötta och motivera elever,

som har svårighet i något ämne, motverka mobbing, sexuella trakasserier, missbruk och våld och i stället inge trygghet och stärka elevens självkänsla.

Vid  akut lärarbrist kan senior med behörighet tillfälligt ersätta läraren.


Bråk och mobbing kan minskas i skolor som satsar på dessa extra resurser,

visar en rapport som gjorts vid institutionen för internationell pedagogik vid Stockholms Universitet.

Av erfarenhet vet man att en äldre person på ett lugnt sätt kan dämpa bråk, lyssna och trösta de elever som har problem.

Trygga barn i skolan lär sig allt vad skolarbete innebär mycket snabbare.

OBS! Resursgrupp 65+ kräver obligatoriskt utdrag ur belastningsregistret vid arbete med barn och ungdom.
En förebyggande insats som lönar sig för barn, ja för hela samhället!
Genom Resursgrupp tillförs skolan: Kunskap - Erfarenhet - Omtanke
Bengta Karlsson

 Inspirationsdag för pensionärer.

Konferens i Luleå :

Passion för livet, för att förebygga pensionärers ohälsa, med ca 200 deltagare

från länets alla pensionärsorganisationer.

Från Piteå deltog bl.a. Resursgruppens K.E.O.

 

 

Tillbaka

©Resursgrupp K.E.O